ARDIŞIK SAYILAR VE TOPLAMLAR- 7.SINIF, 8. SINIF ve LİSE BAŞLANGIÇ

ALPEREN GÖZETEN
  • Time
    48 Dakika
  • Users
    22 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺21.99
Kurs Açıklaması
Bu bölümde ardışık sayı kavramından, artış miktarı sabit olan dizilerde terim sayısının nasıl bulunacağından bahsettik. Ayrıca, 1+2+⋯+n,  12 + 22 + 32 +....+ n ve  13 + 23 + 33 +....+ n3   gibi ardışık toplamların değerlerini bulma yöntemlerinden ve artış miktarı sabit olan dizilerin tüm elemanlarının toplamını bulmamıza yarayan formüllere değindik.