CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

CEMALETTİN DİLİK
  • Time
    71 Dakika
  • Users
    25 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺19.99
Kurs Açıklaması
“Ceza hukukunun konusu 2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu oluşturur. Türk hukuk sistemi içerinde kamu hukukunun bir dalı olan ceza hukukuna doğrudan kaynaklık eden düzenlemelerin başında 1982 Anayasası gelmektedir. Anayasamızın 38. maddesinde suç ve cezaya ilişkin hükümler yer almaktadır. Kanunilik ilkesinin sonucu olarak suçlar, cezalar ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur, kanunla kaldırılır.”