CÜMLENİN ÖĞELERİ

ÇAĞRI SARI
  • Time
    95 Dakika
  • Users
    26 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺19.99
Kurs Açıklaması
Giriş ve Temel Kuralların, Cümlenin Temel Ögelerinin (Özne ve Yüklem), Cümlenin Yardımcı Ögelerinin (Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne, Dolaylı Tümleç/Yer Tamlayıcısı, Zarf Tümleci ve Edat Tümleci) ayrıntılı olarak işlendiği derstir. Ayrıca ünite sonunda sunulan konuyla ilgili bazı soru tipleri ve çözüm yöntemlerinin yanında “Cümlede Vurgulanan Öge” bölümünün de ele alındığı bölümdür. Daha önce sorulmamış bilgilerin uyarıları ve olası sorular da bu derste yer almaktadır.