DELİL TÜRLERİ ve DELİL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

CEMALETTİN DİLİK
  • Time
    112 Dakika
  • Users
    21 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺19.99
Kurs Açıklaması
“Ceza yargılamasında kabul edilen delil serbestliği ilkesi gereği, hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş olan bulgular delil niteliği taşımaktadır. Şüpheli /sanık beyanı, tanık beyanı, mağdur beyanı, belgeler, belirtiler ceza yargılamasında delil türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarafların ileri sürdüğü delillerle bağlı olmayan hâkim; vicdani kanıya ve maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla gereken her türlü inceleme ve araştırmayı resen yapma yetkisine sahiptir.”