EKOLOJİ

ŞADİYE GÜRSOY
  • Time
    205 Dakika
  • Users
    36 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺17.99
Kurs Açıklaması
Ekoloji,populasyon,komünite,ekosistem,ekosfer,  biyom,habitat,ekolojik niş,besin zincirleri,  besin ağı,  biyokütle (biyomas),biyolojik birikim, simbiyotik ilişkiler, mutualizm, kommensalizm, parazitlik, madde döngüleri,populasyon ekolojisi kavramları bu başlıkta yer almaktadır.Güncel çevre sorunları,çevre kirlilikleri,ekolojik ayak izi,küresel ısınma ,sera etkisi,karbon ayak izi,ötrofikasyon kavramları açıklanmıştır.