İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI

VİLDAN EREN NURHAN
  • Time
    69 Dakika
  • Users
    27 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
Bu kursu satın aldınız.
Kurs Açıklaması
İslamiyet öncesi Arap yarımadasının özellikleri, Hz Muhammet ve Dört Halife Dönemleri, Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devletlerinin özellikleri ve kültür uygarlıkları konularından oluşur.