KALITIM

ŞADİYE GÜRSOY
  • Time
    188 Dakika
  • Users
    31 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺17.99
Kurs Açıklaması
Kalıtımın genel ilkeleri,kalıtımla ilgili gen,genotip,fenotip,alel gen,dominant alel,resesif alel,bağlı genler,bağımsız genler,gamet çeşidi bulma,Mendel Yasaları,çaprazlamaları,monohibrit,dihibrit çaprazlamalar,melezlemeler,kontrol çaprazlaması,eş baskınlık,çok allelli kalıtım ve örnekleri,kan grupları kalıtımı,kan grubu tayini,kan uyuşmazlığı ve sonuçlarını ayrıca soyağacı analizlerini , çaprazlama örneklerini ve yorumlarını, bağlı genler,bağlantının bozulması,kromozom haritası,gen-kromozom teorisi,farklı  canlılarda cinsiyetin belirlenmesi, otozomlar, gonozomlar, eşeye bağlı kalıtım ,hastalıklar,soyağaçlarında gösterim şekilleri, ayrılmama olayı ve buna bağlı kromozom sayısı ve yapısı mutasyonları bu bölümde yer almaktadır