MODÜLER ARİTMETİK VE ÇİN KALAN TEOREMİ-7.SINIF, 8.SINIF ve LİSE BAŞLANGIÇ

ALPEREN GÖZETEN
  • Time
    206 Dakika
  • Users
    34 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺21.99
Kurs Açıklaması
Bu bölümde Modüler Aritmetiğin (a≡b (mod m))  tanımını yaptık ve bölme işlemi ile olan ilişkisini konuştuk. Ayrıca Modüler Aritmetiğin temel özelliklerinden bahsettik ve Modüler Aritmetik’te 4 işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) yapmayı anlattık. Bunun yanında Modüler Aritmetik kullanarak sayıların son basamaklarını (veya sondan birkaç tane) bulmayı gösterdik. İlerleyen kısımlarda incelediğimiz mod’un asal iken geçerli olduğu Euler, Fermat ve Wilson teoremlerini verdik ve ayrıca Euler’in φ (Fi) fonksiyonunu konuştuk. Son olarak ise Modüler Aritmetik’te denklemleri çözmemize yarayan Çin Kalan Teoremi’ni gördük.