ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

UĞUR BOZKUŞ
  • Time
    52 Dakika
  • Users
    27 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺19.99
Kurs Açıklaması
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ‘’ Bir yıl içinde ödenmesi gereken vergi ve benzeri yükümlülükler için kullanılır.’’ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ‘’ 31-12 tarihi ile itibariyle tahakkuk eden vergi ve benzeri yükümlülükler, olası giderler ve tazminat gibi durumlar için ayrılan karşılıklarda kullanılır.’’ GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ‘’ Gelecek ayları ilgilendiren gelirler ile bir yıl içinde ödenecek faiz gibi giderlerin tahakkuk kayıtları için kullanılır.’’