SAYILAR-1-4.SINIF, 5.SINIF ve 6.SINIF

ALPEREN GÖZETEN
  • Time
    98 Dakika
  • Users
    32 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺21.99
Kurs Açıklaması
Bu bölümde sayı kümelerinden (tamsayı, pozitif ve negatif tamsayı, doğal sayı, rasyonel sayı…) ve çeşitlerinden (pozitif-negatif sayılar, çift-tek sayılar) bahsettik. Devamında ise pozitif veya negatif sayılarla 4 işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) sonucunda elde edilen sayının işaretini, yani pozitif veya negatif olma durumunu inceledik. Ayrıca çift ve tek sayılarla yapılan 4 işlemlerin sonuçlarının çiftlik-tekliğini inceledik. Son olarak ise sayı çözümlemesini (sayıyı basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazma) gördük ve öğrenilen kavramları farklı tarzlarda olan konu pekiştirme sorularında uyguladık.