SAYILAR-2-4.SINIF, 5.SINIF ve 6.SINIF

ALPEREN GÖZETEN
  • Time
    56 Dakika
  • Users
    32 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺21.99
Kurs Açıklaması
Bu bölümde asal sayı, ardışık sayı ve tam kuvvet sayı kavramlarını tanıttık. Ayrıca 1’den n’ye kadar olan sayıların toplamını (1+2+⋯+n)  bulmamıza yarayan formülü verdik. Son kısımda ise konu pekiştirme örnekleri ile öğretilen kavramları birçok farklı tipte problem üzerinde uyguladık.