TEMEL SAYMA YÖNTEMLERİ-7.SINIF, 8. SINIF ve LİSE BAŞLANGIÇ

ALPEREN GÖZETEN
  • Time
    98 Dakika
  • Users
    22 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺21.99
Kurs Açıklaması
Bu bölümde bir olayın kaç farklı şekilde gerçekleştirebileceğimizi bulmamıza yarayan iki temel metoda (toplama ve çarpma yoluyla sayma) değindik. Çarpma yoluyla saymada günlük hayattan problemleri nasıl seçme mantığına dönüştüreceğimizi ve “Kaç farklı sayı yazılabilir?” sorularında kullanmamız gereken yöntemleri konuştuk. Son kısımda ise konu pekiştirme örneklerine ve olimpiyat tarzında sorulara yer verdik.