TRİGONOMETRİ

İSMAİL ÇELİK
  • Time
    473 Dakika
  • Users
    24 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺17.99
Kurs Açıklaması
Trigonometri Yunanca Trigonon “üçgen” + metron “ölçmek” kelimelerinden oluşmuş olup üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları inceleyen bir bilim dalıdır. Matematiğin astronomiden çıkmış bir kolu olan trigonometri Babiller ve Eski Mısırlılar döneminde bilinmektedir. Trigonometri erken kaşiflerin yıldızları çizmesine ve denizlerde gezinmesine yardımcı olmuştur. Sümerli astronomlar ise ilk kez bir çemberi 360 eşit parçaya bölerek açı ölçümünü yapmışlardır.  Tarihsel süreçte ilk kez Abbasiler tarafından Akdeniz'in çevresi trigonometri ile ölçülmüştür. Günümüze gelene kadar birçok bilim insanı trigonometriye katkılar sunmuştur ve Leonhard Euler, birim olarak trigonometrik cetvelin yarıçapını alarak modern trigonometrinin temellerini atmıştır. Günlük hayatımızda birçok alanda trigonometriden faydalanılmaktadır. Trigonometri mimarlik, mühendislik, ekonomi, müzik teorisi ve üretimi gibi alanlarda kullanılan bir bilim dalıdır.