TÜKETİM TEORİSİ

CEVAHİR KEKİLLİ
  • Time
    359 Dakika
  • Users
    33 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
₺39.99
Kurs Açıklaması
Bu bölümde başlangıçta Kardinal Fayda teoremi incelenmektedir. Toplam Fayda ile Marjinal Fayda ilişkisi incelenmekte ve Tüketici Dengesinin “TEK MAL” için analizi yapılmaktadır. Daha sonra Ordinal Fayda teoremine geçilmekte ve KAYITSIZLIK EĞRİLERİ analizi ile Tüketici Dengesinin “BİRDEN FAZLA MAL” için analizi yapılmaktadır. Bu bölümde incelediğimiz diğer bir konuda Gelir Tüketim Eğrileri ile Fiyat Tüketim Eğrileri analizidir. Tüketim teorisinin son bölümünde ise HİCKS ve SLUTSKY analizleri ile Gelir ve İkame etkilerinin durumuna göre DÜŞÜK-GİFFEN mal ayrımının yapılmasıdır.