XX.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

VİLDAN EREN NURHAN
  • Time
    100 Dakika
  • Users
    32 Kişi kursu satın aldı
  • Star
    5.0
Bu kursu satın aldınız.
Kurs Açıklaması
Trablusgarp ve Balkan Savaşları ve sonuçları, I.Dünya Savaşı ve Osmanlı, Ermeni olayları, gizli antlaşmalar, Wilson ilkeleri, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Paris Barış Konferansı konularından oluşur.